Global Advanced Technology Exploration S.A.

Address
Borowska 283B
50-556 Wrocław
Poland
Register authority
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS

0000492715

REGON

022294645

NIP

8992748779

Registered capital

100 000 PLN