Kompleksowe wsparcie w zakresie budowy ochrony prywatności oraz zabezpieczenia danych kontrahentów spełniającego wymogi prawa UE. Opracowanie procedur w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Obiegu Informacji, organizacji dostępu do danych dla przedsiębiorstw przetwarzających dane wrażliwe. Naszym celem jest zapewnienie nieprzerwanych usług ze wsparciem, dla aplikacji wymagających wysokiego bezpieczeństwa z zachowaniem wysokiej dostępności dla klienta końcowego.


Ochrona prywatności

Kontrola nad własnością intelektualną oraz prywatnością klientów to pierwszy poziom do zapewnienia bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie dynamikę i szybkość przekazywania informacji charakterystyczną dla współczesnego Świata wraz z zachowaniem poufności. Dokumentacja oraz wdrożenie procedur niezbędnych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie, tworzy niezbędne środowisko do zapewnienia niezawodności rozwiązań IT w firmie klienta. Polityka Bezpieczeństwa Informacji to nie tylko zestaw reguł, ale także świadomość pracowników i klientów końcowych.


Jak to działa?

Monitorowanie treści, które nie powinny znaleźć się w publicznej przestrzeni. Kontrolowanie i zapobieganie wykradaniu danych z firmy. Publikowanie treści zgodnej z oczekiwaniem wizerunku przedsiębiorcy. Walka z nieuczciwą konkurencją i fałszywymi informacjami w sieci. Prowadzenie eCSR przedsiębiorstw.

eCSR – elektroniczne działania spójne z CSR – bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełniania przez organizacje biznesowe (przedsiębiorstwa) wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z kontrahentami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność działalności gospodarczej tych organizacji oraz ich innowacyjność.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Wikipedia


SAP GRC w obszarze zarządzania danymi osobowymi

Twórz szczegółowe raporty na temat wpływu czynników ryzyka na wartość biznesową i reputację. Zautomatyzuj procedury kontroli wewnętrznej zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi prywatności. Popraw wykrywanie anomalii i zapobieganie w celu zmniejszenia ryzyka nadużyć i zmniejszenia strat.

GDPR/RODO określa nowe obowiązki przedsiębiorców oraz prawa osób fizycznych w zakresie kontroli swoich danych osobowych w dobie rewolucji cyfrowej. Dane osobowe nie mogą być dowolnie przetwarzane, a przedsiębiorca musi rozliczyć się z tego, jak z nich korzysta. Korzystanie z danych osobowych w sposób niezgodny z RODO będzie sankcjonowane.

GDPR SAP

 • Uświadom sobie, jak cenne są dane Twojej firmy
 • Wartość informacji najczęściej doceniana po ich utracie. Bądź mądry, bądź bezpieczny!

 • Sprawdź, jak zabezpieczyć dane
 • Proces wyboru odpowiednich rozwiązań może być czasochłonny. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie dla Ciebie.

 • Sprawdzamy aktualny stan infrastruktury i rozwiązań. Przygotowujemy raport o specyfice firmy.
 • Skontaktuj się z nami, aby przeprowadzić kontrolę obiegu danych w Twojej firmie

 • Usuwaj ważną dokumentację w sposób kontrolowany
 • Uzyskaj pełny nadzór nad całym procesem przepływu informacji. Kontroluj całe „życie” dokumentu.

 • Bądź na bieżąco z wymogami prawa
 • Spełnij wymogi prawa dotyczące ochrony danych osobowych i najnowszych przepisów Unii Europejskiej.

 • Ustanowienie jasnego systemu praw dostępu
 • Przygotowanie i wdrożenie systemu w celu przypisania i usunięcia dostępu do niektórych obszarów dokumentacji dla personelu.

 • Napisz procedury dotyczące polityki bezpieczeństwa danych
 • Procedury pisemne pozwalają lepiej przestrzegać regulaminu działania firmy.

 • Udostępniaj swoją wiedzę klientom
 • Przekaż wiedzę klientom i partnerom biznesowym, tak aby spełniali wymagania prawne.

 • Kompetencja
 • Zwiększ wiarygodność. Pokaż, że poważnie traktujesz ochronę danych osobowych w firmie.

 • Monitoruj i miej nadzór nad dostępem do danych
 • Regularnie testuj i potwierdzaj zabezpieczenia proceduralne, miej pewność że wszystko działa prawidłowo.


Kontakt

SAP GDPR work flowTarcza bezpieczeństwaeCSR Internetowy
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GATECH S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ukraińska 1, 54-401. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.