GATECH S.A. zapewnia całokształt rozwiązań sprzętowo-programowych i organizacyjnych stanowiących podstawę wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych merytorycznie i technologicznie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami.

Rozwiązania chmurowe dla przedsiębiorstw SAP Cloud Platform

Kompleksowe rozwiązanie infrastrukturalne

Zapewnimy usługi z zakresu chmury obliczeniowej polegające na dostarczaniu odpowiednio oprogramowania (SaaS), platformy (PaaS) i infrastruktury (IaaS) przez Internet. Usługi w modelu „cloud” wpływają na zmniejszone koszty oraz zapewniają lepszą dostępność najnowszych technologii do wdrożenia w firmie. Każda z usług zapewnia pełną skalowalność zgodnie z aktualnymi potrzebami firmy. Usługa dostarczana jest w warstwie TCP/IP na zasadzie prostej współpracy sieciowej pomiędzy infrastrukturą klienta i dostawcy. Dostawca usług nalicza opłaty tylko za wykorzystane przez użytkownika zasoby. Powoduje to unikania kosztów związanych z rozbudową i utrzymaniem systemu informatycznego w firmie.

Modele dostarczania usług SAP Cloud Platform

Jak to działa?

Możesz polegać na naszych sprawdzonych usługach zabezpieczeń i hostingu w chmurze dla przedsiębiorstw, wybierając chmurę publiczną, prywatną lub hybrydową. Chmura eliminuje konieczność zakupu drogiego sprzętu, takiego jak dyski twarde i serwery, oraz zapewnia użytkownikom możliwość pracy z dowolnego miejsca. Ponad 90% firm korzysta już z technologii chmurowych w publicznym, prywatnym lub hybrydowym środowisku chmury.

Modele dostarczania usług

IaaS (Infrastructure as a Service) użytkownicy usług IaaS mają wiedzę techniczną do prowadzenia systemów operacyjnych i aplikacji, ale nie chcą nabywać sprzętu – serwerów, dysków do przechowywania danych czy urządzeń sieciowych i miejsca dla fizycznego centrum danych. Użytkownik korzysta z wirtualnych maszyn według własnych potrzeb, może zainstalować własny system operacyjny i własne aplikacje na maszynach wirtualnych. Organizacje korzystają z własnych platform i aplikacji w ramach infrastruktury dostawcy usługi.

PaaS (Platform as a Service) usługa polega na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy.W tym modelu sprzedaż gotowego, często dostosowanego do potrzeb użytkownika, kompletu aplikacji nie wiąże się z koniecznością zakupu sprzętu ani instalacją oprogramowania. Wszystkie potrzebne programy znajdują się na serwerach dostawcy. Klient po swojej stronie ma dostęp do interfejsu (na ogół w postaci ujednoliconego środowiska pracy) poprzez program – klienta. np. przeglądarkę internetową. W tym modelu usługi najczęściej dostępne są dla użytkownika z dowolnego połączonego z internetem komputera. Organizacja nie troszczy się o system operacyjny (w tym jego utrzymanie, zarządzanie, patchowanie) a zajmuje się pisaniem aplikacji i ich utrzymaniem. Aplikacje może użytkować sam lub sprzedawać je jako usługi.

SaaS (Software as a Service) usługa SaaS przerzuca obowiązki instalacji, zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z klienta na dostawcę usługi. W efekcie użytkownik oddaje kontrolę nad oprogramowaniem dostawcy i obowiązek zapewnienia ciągłości jego działania. Istotą biznesową oprogramowania w modelu SaaS jes to że użytkownik kupuje gotowe rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym. W wielu przypadkach SaaS umożliwia dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji.

Referencyjny model SAP Cloud Platform DEV PROD QAS

Referencyjny model wdrożenia

Projektując rozwiązanie, kierujemy się doświadczeniem, pozwalającymi osiągnąć wysoką wydajność dostarczanych usług.
SAP Reference Model for cloud integration.

Korzyści wynikające z wdrożenia SAP Cloud Platform

Korzyści dla firmy

Redukcja kosztów poprzez zredukowanie ilości infrastruktury wewnętrznej firma zmniejsza zarówno nakłady inwestycyjne jak i koszty utrzymania kadr, związanych z obsługą IT. Dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych technologii IT. Koncentracja na własnym biznesie. Stały koszt IT związany z pracą w systemie.

 • Jaki model wybrać?
 • Dobierzemy najefektywniejszy model działania dla Twojego projektu. Przygotowując się do wyboru zastanów się nad kilkoma ważnymi aspektami, czy będziesz wymagał łączenia własnej infrastruktury , czy chcesz w pełni transformować własne zasoby do chmury.

 • Jak korzystać?
 • Masz możliwość korzystania z różnych rodzajów usług. Sposób połączenia i korzystania jest projektowany indywidualnie dla projektu.

 • Elastyczność
 • Elastyczność, która pozwala na dodawanie i usuwanie instancji do skalowania środowiska w górę i w dół.

 • Gwarantowane SLA
 • Jasno ustalone parametry SLA, deklarowane w trakcie zakupu usługi.

 • Usługi chmury danych
 • Umożliwia uruchamianie i względnie łatwe przenoszenie wirtualnych serwerów niezależnie od maszyn fizycznych, co znacznie zmienia kalkulację kosztów wdrożenia systemów opartych na usługach.

 • Płacisz za konkretne wykorzystanie
 • Moc przetwarzania wykorzystana przez aplikacje lub pojemność pamięci masowej niezbędną do przechowania danych.

 • Koszty
 • Oszczędności dzięki ograniczeniu nakładów na uruchomienie infrastruktury IT.

 • Zarządzanie
 • Automatyczne zarządzanie pozwala uniknąć wielu błędów popełnianych szczególnie w początkowej fazie implementowania aplikacji.


Kontakt

Systemy HA/DRNowe rozwiązaniePrzeniesienie obecnych zasobów

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GATECH S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ukraińska 1, 54-401. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zgłoszenia. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w polityce prywatności.